Privacybeleid

Het privacybeleid van “Mandala’s Hannie de Jong” beschrijft op welke wijze wordt omgegaan met uw persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. (externe link,opent in nieuw venster)

Doel

“Mandala’s Hannie de Jong” verwerkt persoonsgegevens als u contact opneemt om zich in te schrijven voor een cursus of om meer informatie vraagt. Uw gegevens kunnen, als u dit aangeeft, ook worden gebruikt om u later te informeren over activiteiten van “Mandala’s Hannie de Jong”. De volgende persoonsgegevens worden hiervoor verwerkt:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Adresgegevens

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

“Mandala’s Hannie de Jong” verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wet- en regelgeving hiertoe verplichten.

Cookies

Mandala.nl maakt geen gebruik van cookies.

Website statistieken

Voor mandala.nl worden statistieken gegenereerd die onder andere aangeven door hoeveel bezoekers de website wordt bezocht, vanuit welke locaties (IP-adressen) en voor welke pagina’s de meeste belangstelling is. Deze gegevens worden op geaggregeerd niveau verwerkt en bevatten geen persoonsgegevens.