Op reis door de kleurrijke wereld van de mandala

Mandala: Intuïtieve tekening: mijn gids

Intuïtieve tekening: mijn gids

Het tekenen van mandala’s is hetzelfde als het maken van een ontdekkingsreis in een onbekend land. Met iedere tekening maak je elke keer weer kennis met iets nieuws:

  • de wereld van de kleur
  • de schoonheid van de tekening
  • je innerlijke kracht
  • de mogelijkheid om iets moois te creëren
  • de mogelijkheid om te groeien
  •  het gebruiken van je innerlijke bron
  • de ontdekking van een oneindige creativiteit
  • het ondergaan van invloeden uit andere culturen
  • het ontdekken van de meerwaarde van symboliekDe Zwitserse psycholoog Carl Jung heeft de rijkdom en de diepere betekenis van de symboliek nieuw leven ingeblazen en ons laten zien hoe deze te gebruiken. Jung tekende zelf ook mandala’s om zijn eigen geestelijke processen beter te begrijpen. De mandala was voor hem vooral een middel om psychische problemen te helpen oplossen. Ieder symbool vertegenwoordigt een diepe betekenis en heeft bijzondere waarde, juist dat kan een mens diep raken en heeft veel te zeggen. In mandala’s gebruikte symbolen geven vertrouwen en kracht, maar ook laten ze je kennismaken met
je onbewuste binnenwereld en het collectieve onbewuste.
Sta jezelf toe om je die rijkdom toe te eigenen.

De kleuren die je in je mandala’s gebruikt, hebben net als symbolen invloed op je, zowel onbewust, maar ook meer aan de oppervlakte van je bewustzijn. Wanneer je de kleuren van je mandala’s in je opneemt, kan er iets in je veranderen. In ieder geval kan die kleurige reis je veel vreugde en geluk geven.

Mandala: Tekening in rozetvorm met de chakrakleuren

Tekening in rozetvorm met de chakrakleuren

In India, de bakermat van de mandala, maakt men mandala’s die gebonden zijn aan regels, vanuit een oude religieuze traditie. De mandala’s zijn daar een middel om in contact te komen met de essentie van de goden. Niet de tekening, maar het proces van het maken van een mandala is hierbij het doel.

Ik ben blij dat ik gewoon op mijn eigen manier mandala’s mag en kan tekenen. De oude regels uit India gelden voor de religie in India en niet voor andere godsdiensten. Wel houd ik soms rekening met die traditie. Maar meestal teken ik mandala’s die bij mij passen, die duidelijk van mij zijn.

Mandala’s kun je tekenen puur om het plezier van het maken van een mooie kleurige tekening en als een vorm van ontspanning. Je kunt mandala’s ook maken om je creativiteit terug te vinden of verder te ontwikkelen. Het tekenen van
mandala’s geeft je ook de mogelijkheid je innerlijke kracht te vinden of te hervinden, een levenskracht die nodig is om geestelijk te groeien. Je komt sterker in je schoenen te staan en je begrijpt je leven beter. Het is bovendien een aangename manier om je op een andere wijze met je eigen ik bezig te houden.

De cirkel van de mandala en andere hieraan verwante vormen zijn overal in de natuur terug te vinden. Gezien vondsten overal ter wereld werden deze vormen al heel vroeg in de geschiedenis van de mensheid gebruikt.
In religieuze kunst maar ook in gewone kunstuitingen heeft de mens de vormen uit de natuur nagemaakt en aangepast aan zijn eigen behoeften. Hij heeft met zijn creativiteit er symbolen van gemaakt en ze een waarde gegeven. Veel van onze huidige symbolen stammen daar vanaf.

Ik wens je een goede en kleurrijke reis toe in de wereld van de mandala.